Capacitor Bank ก็คือตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ขนาดใหญ่จำนวนหลายชุด ที่ใส่ขนานเข้ามาในระบบไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของระบบให้มีค่าสูงขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าปรับและลดกำลังงานสูญเสียในระบบ

ส่วนประกอบภายใน Capacitor Bank ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF. Controller) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) และอุปกรณ์ตัดต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Magnetic Contractor) โดยจำนวนหรือขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ต้องการต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับค่ากำลังงานรีแอคทีฟที่เกิดขึ้นในระบบในขณะนั้น โดย PF. Controller จะทำการตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของระบบและจะสั่งการให้ Magnetic Contractor ต่อหรือปลดคาปาซิเตอร์จากระบบเพื่อให้ได้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ตามต้องการ

ทั้งนี้ในการใช้งาน Capacitor Bank ท่านต้องมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของท่านไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจจะทำให้ Capacitor Bank ของท่านเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ก็เป็นได้ หรือแม้กระทั่งอาจเกิดปัญหาเรโซแนนซ์อันจะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบการผลิตเสียหายฉับพลันได้

CREDIT : ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)