อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes) คืออะไร?

อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes) คืออะไร? อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes) จำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย (1) โดยเฉพาะ การทำงานของสมอง การยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อ รักษาระดับน้ำในร่างกาย (2) และความเป็นกรด-ด่างของเลือด เป็นต้น ในบทความนี้ ผม (โค้ชเค) จะพาทุกคนไปรู้จักกับอิเล็กโทรไลต์ว่ามีอะไรบ้าง ถ้าร่างกายมีน้อยไปจะเกิดผลข้างเคียงอะไรบ้าง และทำไมผู้หญิงที่ออกกำลังกายถึงต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน ตามมาเลยครับ อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes) คืออะไร? อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes) คือ แร่ธาตุ…

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2564 (Direct Subsidy 80/20 : 70/30) สนับสนุน 20% สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชน สนับสนุน 30% สำหรับโรงงานหรืออาคารนอกข่ายควบคุม  และโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน (Smart IoT Products) สนับสนุนเงินลงทุนสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ม.ค.65 โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน…

ยุคไทโช และ โชวะ

ยุคใหม่ ยุคไทโชและโชวะ   ปี 1912 จุดเริ่มต้นของ ยุคไทโช และจักรพรรดิไทโชเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 1926 และสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต ครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช ซึ่งทำให้ปี 1926 เป็นจุดสิ้นสุดสมัยไทโช และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโชวะ   สมัยโชวะได้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศแห่งความหวัง อุตสาหกรรมของประเทศยังคงเจริญเติบโตต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง และดูเหมือนว่าการเมืองของญี่ปุ่นหยั่งรากลึกด้วยการปกครองระบบสภา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่มั่นคง ความเชื่อมั่นในพรรคการเมืองของประชาชนได้ลดน้อยลงหลังจากมีการเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่อง พวกหัวรุนแรงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในช่วงนี้ และกลุ่มทหารฉวยโอกาสที่เปิดให้พวกตนในช่วงเวลาอันสับสนวุ่นวาย อิทธิพลของพรรคการเมืองค่อยๆ…

ยุคเมจิ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ยุคสมัยใหม่ เมจิ             การปฏิรูปเมจิ ทำให้ยุคเอะโดะสิ้นสุดใน พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) และปีเดียวกันนั้นนับเป็นการเริ่มต้นของยุคเมจิ เป็นสมัยที่เด่นที่สุดสมัยหนึ่งในบรรดาประวัติศาสตร์ของประเทศ ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ญี่ปุ่นได้บรรลุความสำเร็จในการพัฒนาประเทศโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ กล่าวคือการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอุตสาหกรรม พัฒนาสถาบันทางการเมืองและรูปแบบของสังคมแบบใหม่ ทั้งที่ประเทศตะวันตกต้องใช้เวลาพัฒนานานนับศตวรรษ การครองราชย์ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ในช่วงปีแรกๆ ของการครองราชย์ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงเกียวโตไปอยู่ที่เมืองเอโดะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลระบบศักดินาที่ผ่านมา และได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่า…

ยุคเอโดะ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ยุคเอโดะ   ยุคกลาง สมัยเอโดะ เริ่มต้นตั้นแต่ปี ค.ศ. 1603 - ค.ศ. 1868 เป็นยุคแห่งการปกครองของตระกูลโทกูงาวะ อิเอยะสึ ในยุคสมัยนี้ เป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยโชกุนอิเอะยะสึได้สร้างแบบแผนแทบจะทุกแง่มุมของวิถีชีวิตของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางการเมืองและสังคมให้เป็นแบบอย่างต่อมาอีก 265 ปี   โทกูงาวะ อิเอยะสึ           การปิดประเทศจากโลกภายนอก    โชกุนโทะกุงะวะดำเนินการปิดประเทศจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงในปี…

คามิคาเซะ ฝูงบินพลีชีพ

คามิคาเซะ     คามิคาเซะ (Kamikaze) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า กองกำลังจู่โจมพิเศษ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การรบของญี่ปุ่นที่น่าหวั่นกลัวมากในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   คำว่า คามิคาเซะ มาจากคำสองคำต่อกัน คือ kami หมายถึง พระเจ้า และ kaze หมายถึง ลม วมกันมีความหมายว่า ลมแห่งสวรรค์ ตามตำนานว่า ในปีพ.ศ. 1842 มีพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งได้ขับไล่กองทัพเรือจำนวน 4,500…

ยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ   ในปี  ค.ศ. 1592 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1598 ไดเมียว โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ตัดสินใจที่จะบุกจีนและอีกทางหนึ่งก็ส่งกำลังซะมุไรจำนวน 160,000 คนไปบุกเกาหลี โดยใช้ความได้เปรียบในด้านความชำนาญในการใช้อาวุธปืนเล็กยาว และการบริหารกองทัพของฝ่ายเกาหลีที่แย่กว่าเป็นหนทางสู่ชัยชนะ ซะมุไรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสงครามครั้งนี้ได้แก่ คะโต คิโยะมะซะ และ ชิมะซุ โยะชิฮิโระ หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นไปอย่างยืดหยุ่น เหมือนกับระบบโบราณที่ล่มสลายไปแล้ว ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง เนื่องจากซะมุไรต้องการที่จะคงกำลังทหารขนาดใหญ่และองค์กรที่พวกตนบริหารเอาไว้ในเขตอิทธิพลของพวกเขาเอง ตระกูลซะมุไรหลาย ๆ ตระกูลที่ดำรงอยู่จนถึงศตวรรษที่ 19 ได้ออกมาประกาศว่า พวกตนเป็นสายเลือดของหนึ่งในสี่ตระกูลชั้นนำโบราณ ซึ่งได้แก่ ตระกูลมินะโมะโตะ ตระกูลไทระ ตระกูลฟุจิวะระ และตระกูลทะจิมะนะ   ปลายยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ…

ยุคเซ็นโกคุ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ยุคเซ็นโกคุ   เกี่ยวกับช่วงเวลาในยุคเซ็นโกคุนั้นมีอยู่หลายทฤษฎี ไม่ว่ากรณีไหนก็มีคาบเกี่ยวช่วงเวลาเเละยุคก่อนหลัง ยุคมุโระมะจิ (ปี1338〜ปี1573) จากปลายสมัยถึงยุคเอโดะ (ปี1603〜ปี1868) จากช่วงต้นสมัยมักถูกเรียกว่ายุคเซ็งโงะกุซะส่วนใหญ่ ญี่ปุ่นในสมัยนั้น พื้นที่ประเทศถูกเเบ่งเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า「คุนิ(สมัยนี้เรียกว่าจังหวัด)」「ชูโกะไดเมียว」ปกครองคุนิต่างๆ ชนชั้นล่างลงมาคือ 「ชูโกะได(ชูโกะได:ตัวเเทนของไดเมียว) โคคุจิน(หรือ คุนิบิโทะ:ซามูไรชั้นสูง)」จะได้รับการแต่งตั้งจากบะกุฮุ(บะกุฮุ:ค่ายทหารในสมัยนั้น) ให้ปฎิบัติตาม   เมื่อกลางศตวรรษที่15 อำนาจของบะกุฮุเริ่มถดถอย ชูโกะไดเมียวเเละชูโกะได โคคุจิน ตะเวนขยายดินแดนและปกครองของ คุนิ(จังหวัด)ไปทั่ว เริ่มต่อสู้กับคุนิอื่นๆ ในยุคที่ความขัดแย้งในประเทศดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราเรียกว่ายุคเซ็งโงะกุ (ยุคสงครามกลางเมือง)  …

ยุคมุโระมะจิ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ยุคมุโระมะจิ   ยุคมุโระมะจิ ตรงกับ ค.ศ. 1336 - ค.ศ. 1568 ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 14 อะชิคะงะ โยะชิมิสึ เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูอำนาจการปกครองโดยจักรพรรดิในช่วงสั้น ๆ โดยมีตระกูลอะชิคะงะได้ขึ้นเป็นตระกูลโชกุน และในยุคนี้ได้มีโชกุนคนแรกคือ อะชิคะงะ ทะกะอุจิ มีบะกุฟุ   รูปแบบการปกครองบะกุฟุ  ค่ายทหารอยู่ที่มุโระมะจิในกรุงเกียวโต ยุคนี้มีการพัฒนาระบบชลประทาน การเพาะปลูก เกิดการเติบโตของกิจการค้าขายและบริการ ในยุคนี้ระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของลัทธิบูโชโดแสดงให้ปรากฏทั้งในด้านความงามทางศิลปะและศาสนา และมีอิทธิพลต่อศิลปะของประเทศ   ลัทธิชินโตในญี่ปุ่น วัดคิงกะกุ…

ยุคคะมะคุระ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

คะมะคุระ   คำว่า คะมะคุระ คือ ชื่อเมืองหลวงยุคแรกของการปกครองโชกุนมินาโมะโตะ เมืองคะมะคุระ เป็นการการปกครองโดยโชกุนอย่างเต็มรูปแบบ ชัยชนะของตระกูลมินะโมะโตะแสดงถึงความเสื่อมของบัลลังก์อำนาจทางการเมืองของจักรพรรดิอย่างแท้จริง และเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยระบอบศักดินา ยุคกลาง ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของโชกุนหรือผู้ปกครองทางการทหารที่สืบต่อกันมาอีก 700 ปี ปี พ.ศ. 1735 (ค.ศ. 1192) โยะริโตะโมะ หัวหน้าตระกูลมินะโมะโตะที่เป็นผู้ชนะสงครามได้สถาปนาระบบโชกุน หรือรัฐบาลทหารขึ้น ที่เมืองคะมะกุระใกล้กับนครหลวงโตเกียวในปัจจุบัน ในยุคนี้มีการยึดอำนาจบริหารบางประการที่เคยเป็นอำนาจของจักรพรรดิในกรุงเกียวโตะ เพื่อต้านสิ่งที่ถือว่าเป็นความเสื่อมของเกียวโตะที่ได้ฝักใฝ่ในสันติภาพ   เหตุผลที่โชกุนมีอำนาจเหนือจักรพรรดิ สาเหตุมาจาก โชกุนที่เมืองคะมะคุระได้สนับสนุนความประหยัดอดออมและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว…
1 2 3 40