ทางบริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราพิด แอนด์ ออพติมอล จำกัด ขอแสดงความขอบคุณพนักงานทุกคน ในความทุ่มเททำงานเพื่อบริษัทมาด้วยดีตลอดปี ทางบริษัทจึงได้จัดทริปท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน และครอบครัว รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาพวกเราได้ไปท่องเที่ยว 4 วัน 2 คืน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12 – 15 พศจิกายน 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอิ่มเอม

Oops...
Slider with alias Trip2015 not found.