DeNA และเมืองโยโกฮาม่า ได้เริ่มโครงการรถยนต์ให้บริการไร้คนขับ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโครงการแรกเริ่มต้นจาก Robot Shuttle ซึ่งเป็นรถบัสแบบไร้คนขับของ DeNA ซึ่งได้เริ่มได้ให้บุคคลทั่วไปได้ทดลองนั่งใช้งานในวันที่ 27 และ 28 เมษายน เป็นเวลา 2 วัน ที่สวนสัตว์คานาซาวะ

โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือของทางเมืองโยโกฮาม่ากับ DeNA, Yokohama DeNA BAYSTARS และ Yokohama Stadium ทั้ง 4 หน่วยงานได้มีการร่วมกันลงนามในวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อลัญลักษณ์ความร่วมมือ  I☆YOKOHAMA อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดตั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้าและธุรกิจ IoT Open Innovation Partners (I・ TOP YOKOHAMA) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาระยะกลาง Mid-term ด้านการจราจรในพื้นที่เขตเมืองโยโกฮาม่าด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างเทคโนโลยีการขับขี่แบบไร้คนขับ และ AI เป็นต้น เนื่องจากการคาดการณ์ของจำนวนผู้สัญจรที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับรถคันที่ใช้ในการสาธิตและทดลองใช้งานในเมืองโยโกฮาม่านั้น เริ่มแรกเป็นการทดลองใช้งานในพื้นปิดส่วนตัว ส่วนการนำไปประยุกต์ใช้งานคมนาคมในพื้นที่สาธารณะนั้นยังคงต้องมีการวิจัยเพื่อได้เกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยอนาคตมีแผนในการดำเนินการในชื่อ Mobility Service ที่จะให้บริการแบบสาธารณะโดยรถขับขี่อัตโนมัติแบบไร้คนขับ ซึ่งจะลองทำเป็นลักษณะของกิจกรรมเพื่อทดสอบวิ่งให้บริการบนทางหลวงสาธารณะในลำดับต่อไป

โดยในกิจกรรมทดลองใช้งาน Robot Shuttle รถบัสขับขี่อัตโนมัติที่สวนสัตว์คานาซาวะนั้น สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 12 ที่นั่ง ซึ่งเป็นการวิ่งแบบอัตโนมัติด้วยกล้องด้านบนที่มีข้อมูลของแผนที่ที่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ร่วมกับ Sensor ต่างๆ และระบบ GPS เพื่อใช้ในการวัดระยะของสถานที่ต่างๆ และในกรณีที่มีอันตรายหรือสิ่งกีดขวางตัวรถจะทำการลดความเร็วหรือหยุดรถโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับ DeNA ได้เริ่มถูกนำเข้ามาใช้งานภายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2016 ถึงในปัจจุบัน โดยได้มีวิ่งการใช้งาน อาทิเช่น ที่สวนในห้างสรรพสินค้า AEON Mall Makuharishintoshin ริมทะเลสาบทาซาว่าในเมืองเซนโบคุ จังหวัดอาคิตะ และที่ Ito Campus ของมหาวิทยาลัยคิวชูเป็นต้น

 

ขอขอบคุณบทความจาก http://anngle.org/th/automobile/dena.html