METALEX 2015 นักอุตสาหกรรมร่วม 70,000 รายจะได้พบกับหลากหลายวิธีการในการยกระดับการผลิตจากการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ กว่า 4,000 รายการ จากกว่า 2,700 แบรนด์จาก 50 ประเทศ และรวมถึง 9 พาวิเลียนนานาชาติ นี่นับเป็นเวทีอันดับหนึ่งที่ผู้นำเสนอเทคโนโลยีหลายรายเลือกให้เป็นเวทีในการเปิดตัวนวัตกรรมครั้งแรกในอาเซียนและประเทศไทย จึงเป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีที่ครบครันมากที่สุด! อย่าพลาดการสัมมนาสองรายการหลักที่จะให้ความรู้ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมแก่ผู้เข้าสัมมนา อันได้แก่ “เมทัลเล็กซ์ คองเกรส” “เมทัลเล็กซ์ นาโน ฟอรัม” และ “เมทัลเลอร์จี้ ฟอรัม” มารับองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ พร้อมกับทำความรู้จักกับว่าที่พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ๆ โดยเลือกจากหัวข้อสัมมนาที่ท่านสนใจ—ซึ่งล้วนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจไปกับผู้คิดค้นนวัตกรรมและผู้มีอำนาจในวงการอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น “BUILD Market Place” และ “การจับคู่ทางธุรกิจ” ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณขยายเครือข่ายทางการค้า ค้นหาเอเจ้นท์รายใหม่ๆ และผู้ให้บริการทางเลือก ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ได้ที่

http://www.metalex.co.th