MLCC มาจาก MultiLayer Ceramic Capacitors ซึ่งหมายถึง ตัวเก็ยประจุหลายชั้นที่ผลิตจากเซรามิค ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุชั่วคราว และปรับกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ถูกใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ผลิตขึ้นจากการซ้อนไดอิเล็กตริก (Dielectric) และอิเล็กโทรดที่ถูกเคลือบ และซ้อนเรียงกันเป็นชั้น ทำให้มีขนาดเล็ก แต่มีความจุไฟฟ้าสูง ปัจจุบันมีหลายสเป็ควางจำหน่ายจากผู้ผลิตหลายราย และมีลักษณะเด่นที่ต่างกันไปตามแต่วัสดุ และกระบวนการผลิตที่ใช้

MLCC ถูกใช้งานมากแค่ไหน

ปัจจุบัน MLCC ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความแพร่หลายของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน และ IoT ซึ่ง 2 อย่างแรก คือสินค้าที่น่าจับตามองที่สุด โดยในสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง ใช้ MLCC 500 – 1,000 ชิ้น ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคัน ใช้ MLCC 3,000 – 8,000 ชิ้น และมีรุ่นที่ใช้งานเกิน 10,000 ชิ้นเช่นเดียวกัน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความเคลื่อนไหวอย่างไร

ด้วยความต้องการที่มากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน MLCC เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ผลิตหลายรายตอบรับด้วยการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ หรือเสริมกำลังผลิตในโรงงานเดิม รวมไปถึงการเรียกร้องขอขึ้นราคาให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งผู้ผลิตหลายราย ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นลำดับแรก และให้ความต้องการจากอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนมีความสำคัญรองลงมา

แนวโน้มในอนาคตของ MLCC ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน และในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นเช่นไร

แน่นอนว่าหลังจากนี้ สมาร์ทโฟนจะมีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการมาของ 5G จะทำให้ผู้ผลิตสามารถทำกำไรต่อเครื่องได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการชะลอตัวของตลาดสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ผลิตมีความกังวลไม่น้อย ต่างกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต้องการชิ้นส่วนที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการผลักดันจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ จึงคาดได้ว่า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความต้องการ MLCC จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกแน่นอน

 

https://www.mreport.co.th/experts/technology/030-MLCC-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C