Photoelectric infrared reflective Switch ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส
Sensor Arduino ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส ตัวนี้จะมีตัวรับตัวส่ง infrared ในตัว หลักการทำงาน ของ Sensor คือ Sensor จะส่ง สัญญาณ Infrared ออกไป เมื่อมีวัตถุมาบัง สัญญาณ infrared จะถูกสะท้อนกลับไปยังตัวรับสัญญาณ infrared ของ Sensor แสดงว่ามีวัตถุอยู่ตรงหน้า สามารถปรับความไวได้ด้วยตัว R ปรับค่าได้ เหมาะกับการไปประยุคใช้กับเครื่องนับสิ่งของ สินค้า สายพานลำเรียง