PLC คืออะไร

ตัวอย่างเช่นการพูดสิ่งอำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บน้ำในถัง น้ำจะถูกดึงออกมาจากถังโดยระบบอื่นตามความจำเป็นและระบบตัวอย่างของเราต้องจัดการระดับน้ำในถังโดยการควบคุมวาล์วที่เติมถัง แสดงให้เห็นว่าเป็น “แผนภาพบันได” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุม แผนภาพบันไดเป็นวิธีการของการวาดภาพวงจรควบคุม PLC Siemens ซึ่งก่อนวันที่หนึ่ง แผนภาพบันไดมีลักษณะดังแผนภาพของระบบที่สร้างขึ้นด้วยรีเลย์ไฟฟ้า ที่แสดงเป็น:

ปัจจัยการผลิตที่สอง (จากสวิทช์ระดับต่ำและสูง) ตัวแทนจากรายชื่อของสวิทช์ลอย
การส่งออกไปยังวาล์วเติมป้ายวาล์วเติมที่จะควบคุม
เป็น “ภายใน” ติดต่อเป็นตัวแทนของสัญญาณออกไปยังวาล์วเติมซึ่งถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม
โครงการควบคุมตรรกะที่สร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อของรายการเหล่านี้ในซอฟต์แวร์
ในแผนภาพบันไดสัญลักษณ์การติดต่อเป็นตัวแทนของรัฐของบิตในหน่วยความจำหน่วยประมวลผลซึ่งสอดคล้องกับรัฐของปัจจัยการผลิตทางกายภาพระบบ หากมีการป้อนข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเป็น energized บิตหน่วยความจำ 1 และ “เปิดตามปกติ” การติดต่อควบคุมโดยบิตที่จะผ่านตรรกะ “true” สัญญาณไปยังองค์ประกอบถัดไปของบันได ดังนั้นรายชื่อในโปรแกรม PLC Siemens ว่า “การอ่าน” หรือดูที่รายชื่อสวิทช์ทางกายภาพในกรณีนี้จะต้องเป็น “ตรงข้าม” หรือเปิดเพื่อที่จะกลับมาเป็น TRUE สำหรับสวิทช์ปิดทางกายภาพ บิตสถานะภายในที่สอดคล้องกับสถานะของเอาท์พุทที่ไม่ต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการเขียนโปรแกรม

ในตัวอย่างที่สภาพร่างกายของรายชื่อสวิทช์ลอยจะต้องพิจารณาเมื่อเลือก “เปิดตามปกติ” หรือ “ปกติปิด” สัญลักษณ์ในแผนภาพบันได PLC Siemens มีสองปัจจัยการผลิตที่ต่อเนื่องมาจากสวิทช์ลอย (ระดับต่ำและระดับสูง) ทั้งสวิทช์ลอย (ปิดปกติ) เปิดรายชื่อของพวกเขาเมื่อระดับน้ำในถังอยู่เหนือสถานที่ตั้งของสวิทช์ทางกายภาพ

เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าสวิทช์ทั้งสองลอยสลับการติดต่อทางกายภาพมีทั้งปิดและจริง (ตรรกะ 1) ค่าส่งผ่านไปยังวาล์วเติมเอาท์พุท น้ำเริ่มที่จะเติมเต็มถัง ภายใน “เติมวาล์ว” ติดต่อสลักวงจรเพื่อให้ได้เมื่อ “ระดับต่ำ” เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ (เป็นน้ำที่ผ่านสวิตช์ล่าง) วาล์วเติมยังคงอยู่ใน ตั้งแต่ระดับสูงนอกจากนี้ยังปิดตามปกติน้ำยังคงไหลระดับน้ำยังคงอยู่ระหว่างสองระดับสวิทช์ เมื่อระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมากพอเพื่อให้ “ระดับสูง” สวิทช์ปิด (เปิด) จำกัด จะปิดทางเข้าที่จะหยุดน้ำจากล้น; นี้เป็นตัวอย่างของการประทับตราใน (ล็อค) ตรรกะ เอาท์พุทถูกปิดผนึกจนสภาพในระดับสูงแบ่งวงจร หลังจากนั้นวาล์วเติมออกไปจนกว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ลดลงให้ต่ำที่สวิทช์ระดับต่ำถูกเปิดใช้งานและกระบวนการซ้ำอีกครั้ง PLC Siemens

| (NC ทางกายภาพ (NC กายภาพ |
| สวิทช์) สวิทช์) |
| ระดับต่ำระดับสูงเติมวาล์ว |
| —— [] —— | —— [] ———————- (OUT) – ——– |
| | |
| | |
| | |
| กรอกวาล์ว | |
| —— [] —— | |
| |
| |

โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบอาจจะมีหลายพันขั้นประเมินผลในลำดับ โดยปกติหน่วยประมวลผล จำกัด สลับกันจะสแกนปัจจัยการผลิตทั้งหมดและผลการปรับปรุงแล้วประเมินตรรกะบันได; การเปลี่ยนแปลงการป้อนข้อมูลในระหว่างการสแกนโปรแกรมจะไม่มีผลจนกว่าฉันต่อไป / O ปรับปรุง สแกนโปรแกรมที่สมบูรณ์อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการควบคุม

ควบคุมโปรแกรมแตกต่างกันในความสามารถของพวกเขาสำหรับ “รุ่ง” แผนภาพบันได บางคนเพียง แต่ช่วยให้บิตออกเดียว มักจะมีการ จำกัด จำนวนรายชื่อซีรีส์ในสายและจำนวนสาขาที่สามารถนำมาใช้ องค์ประกอบของรุ่งแต่ละคนได้รับการประเมินตามลำดับ ถ้าองค์ประกอบเปลี่ยนสถานะของพวกเขาในระหว่างการประเมินผลขั้นที่ยากต่อการวินิจฉัยความผิดพลาดที่อาจจะเกิด แต่บางครั้ง (ข้างต้น) เทคนิคที่เป็นประโยชน์ การใช้งานบางคนถูกบังคับให้การประเมินผลจากซ้ายไปขวาตามที่แสดงและไม่อนุญาตให้การไหลย้อนกลับของสัญญาณตรรกะ (ในขั้นหลายกิ่ง) ส่งผลกระทบต่อการส่งออก

Credit