ออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จับยึด(Design and Production JIG & FIXTURE)

ออกอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบ, เพื่อทดสอบความทนทาน, เพื่อตรวจสอบ หรือ สำหรับงานเชื่อม เป็นต้น

ออกแบบ และผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า(Design and Production of made to order Machine)

ผลิตเครื่องจักรต้นแบบรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการผลิต และตรวจสอบในอุตสาหกรรมต่างๆ จากการใช้เทคนิคในการออกแบบ บริษัทเราได้ผลิตเครื่องจักรในประเทศไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่า ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูง(High Precision parts)

รับผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูง ในเครื่องจักรต่างๆ ไม่จำกัดจำนวน ตามความต้องการของลูกค้า

อุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน และ อุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องบิน(Aircraft and Airplane Parts JIG)

รับออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน และ อุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องบิน โดยทีมงานมากประสบการณ์

ผลการดำเนินงานซ่อมเครื่องจักร

・เครื่องจักรทั่วไป
ร่างแบบชิ้นส่วนที่เสียหายแล้วทำการผลิตและทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
・ระบบสายพานลำเลียงอาหาร
เปลี่ยนโซ่และเปลี่ยนตลับลูกปืน
・ระบบสายพานลำเลียงอาหาร
เปลี่ยนสายพานลำเลียง
・เครื่องผสมของเหลว
แก้ไขแกนหมุน(การฉีดพ่นความร้อน+การกลึง)+เปลี่ยนลูกปืนและโซ่
・เครื่องกวน
ผลิตและเปลี่ยนเพลาและเชื่อมใบพัด
・เครื่องคั้น
เปลี่ยนชุดขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้าและเปลี่ยนโซ่
・เครื่องคั้น
เปลี่ยนตลับลูกปืนและซีลกันฝุ่น
・เครื่องผลิตเส้น
แก้ไขการทำงานของ PLC
・เครื่องผลิตเส้น
จัดหาและเปลี่ยน PLC เขียนโปรแกรมใหม่
・CNC MACHINE
ทำการเปลี่ยนบอลสกรูแกน Z + ปรับความแม่นยำ
・MACHINING CENTER
จัดหาและเปลี่ยน SERVO MOTOR เป็นรุ่นใหม่
・MACHINING CENTER
เคลื่อนย้ายและติดตั้ง
・MACHINING CENTER
แก้ไขซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาด (เขียนข้อมูลรีจิสเตอร์เพิ่ม)
・CNC MACHINE
เปลี่ยนTURRET ที่ผิดปกติ
・CNC MACHINE
เขียนโปรแกรมและการทำงานของเครื่อง
・เครื่องมิลลิ่ง
แก้ไขความเสียหายของเครื่องป้อนอัตโนมัติ
・เครื่องกลึง
แก้ไขความผิดปกติของเครื่องป้อนอัตโนมัติ
・GRINDING MACHINE
ติดตั้ง และ เขียนคำสั่งการทำงาน
・เครื่องบรรจุ
ทำและประกอบเพลาส่งกำลังและเปลี่ยนตลับลูกปืน
・เครื่องบรรจุ
แก้ไขโปรแกรม PLC ที่ผิดพลาด
・ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายของเครื่องจักร
ชิ้นส่วนที่เสียหาย (ร่างแบบ เขียนแบบ และ สั่งผลิต)
・ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายของเครื่องจักร
เปลี่ยนปุ่มกด และ ปุ่ม เปิด-ปิด
・เครื่อง TURN TABLE
เปลี่ยนแกนหมุน และเปลี่ยนลูกปืน

ปรับปรุงพื้นที่การทำงาน และสายการผลิต(Improvement Working area and Production lines)

ออกแบบการผลิตทั้งระบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ และปรับปรุงพื้นที่ในการทำงาน รวมถึงสายการผลิตได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง โดยที่คุณภาพชิ้นงานสูงขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายต่ำลง

ส่งเสริมความรู้ในการผลิต(Advice Knowledge in Manufacturing)

ให้คำแนะนำการผลิตแบบ “ไคเซ็น” (ปรับปรุงวิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น) เพื่อให้กระบวนการผลิตของท่าน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของเสียลดลง ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
และฝึกอบรมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทาง, มารยาทในการทำงาน, ชื่ออุปกรณ์ และการใช้งานให้ถูกวิธี

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร(Repair and Maintenance)

บริการตรวจสอบเครื่องจักรของท่านในเบื้องต้นที่หน้างาน
เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องจักร และทำการซ่อมบำรุง ประจำเดือน และประจำปี ต่อไป
เราจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดในการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันมั่นคงตลอดไป

บริษัทของเราที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจจาก  

บริษัท FANUC Ltd. (Japan) จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก    

และมีความเติบโตในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้เราทำการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น  

และดำเนินการผลิตในประเทศไทย (บางส่วนส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น)

ดังนั้นคุณภาพจะใกล้เคียงกับของประเทศญี่ปุ่น

แต่ราคาจะใช้ตามในประเทศไทยเป็นมาตรฐาน ทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน

คิดถึงเครื่องจักร คิดถึง MORO