Gas Welding

1399756217
งานเชื่อมแก๊ส(Gas Welding) 1. หลักการเชื่อมแก๊ส เป็นขบวนการเชื่อมที่ใช้การเผาใหม้ของแก๊สอเชติลีนผสมกับแก๊สออกชิเจน(Oxy-acetylene Welding) เปลวไฟจากการเผาใหม้ที่ปลายหัวเชื่อมแล้วทำให้โลหะหลอมละลายแล้วเติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อน้ำโลหะที่กำลังหลอมละลาย เมื่อปล่อยให้เย็นตัวลงก็จะได้แนวเชื่อมตามต้องการ การเชื่อมแก๊ส นิยมใช้กับงานเชื่อมเบาๆ ที่ใช้เชื่อมโลหะบางๆ เช่น งานเชื่อมเพื่อซ่อมตัวถังรถยนต์ งานเชื่อมท่อแอร์ ท่อไอเสียรถยนต์ หรืองานเชื่อมท่อในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ เป็นต้น 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเชื่อมแก๊ส ในการเชื่อมแก๊สจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้ 2.1.ถังอะเซติลีน ทำจากแผ่นเหล็กมีลักษณะปกติจะใช้เก็บความดันอเซติลีนได้เพียง 250 Psiเพราะแก๊สอเซติลีนเป็นแก๊สเพลิงถ้าเก็บไว้ที่ความดันสูงโมเลกุลของแก๊สจะเกิดการอัดแน่น ทำให้เกิดความร้อนหรือรั่วซึมได้ง่าย เสี่ยงต่อการลุกติดไฟและระเบิดได้ โดยปกติในถังอเซติลีนจะได้วัสดุรูพรุนและบรรจุอซิโตไว้ประมาณ…

Pneumatic

th3DGZ5UJU
ระบบนิวเมติกส์ หมายถึง ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์เช่น กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล    ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ - มีความเร็วในการทำงาน ลมอัดมีความเร็วในการทำงานสูง - ทนต่อการระเบิด เพราะลมไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด - มีความปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ไม่เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเกินกำลัง - สามารถปรับความเร็วในระบบได้ง่าย และสะดวกในการติดตั้ง - การส่งถ่ายลม สามารถส่งไปตามท่อหรือสายลมในระยะทางไกลๆได้โดยง่าย ส่วนลมที่ใช้แล้วสามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ได้ทันที โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ    ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์ -…

PLC (Programmable logic Control)

Mitsubishi-FX1N-Series-PLC-FX1N-60MR-001-
               โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือสวิทตช์ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย เราสามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode Reader) เครื่องพิมพ์…

ชนิดของเฟือง

เฟืองตรง
ชนิดของเฟือง เฟืองเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกำลังในระยะสั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย ชนิดของเฟืองมีดังนี้ เฟืองตรง (Spur Gears) 1. เฟืองตรง (Spur Gears) เป็นเฟืองที่มีฟันขนานกับแกนหมุนและใช้ในการส่งกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง เฟืองสะพาน (Rack Gears) 2. เฟืองสะพาน (Rack Gears) เป็นเฟืองตรงชนิดหนึ่ง มีลักษณ่ะรูปร่างยาวเป็นเส้นตรงเหมือนสะพาน ฟันเฟืองทำมุมกับลำตัว 90 องศา โดยประมาณ และต้องใช้คู่กับเฟืองตรง เฟืองวงแหวน (Internal…

Laser Beam Cutting

thBLX1W9X8
Laser Beam cutting ; LBC LASER ที่เราใช้ๆกันอยู่นี้เป็นคำที่ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation หมายถึง กระบวนการที่ทำให้รังสีมีการแผ่แบบกระตุ้น คือมีทิศทางและการถ่ายทอดพลังงานที่แน่นอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชั้นพลังงานของอิเลคตรอน จากชั้นที่สูงกว่าลงสู่วงโคจรของอิเลคตรอนปกติ โดยมีช่วงคลื่นแบบเดียวกัน เป็นรังสีขนาน และมีกำลังสูงกว่ารังสีทั่วๆไป กระบวนการสร้างลำแสงเลเซอร์นี้ ในปัจจุบันก็มีการนำไปประยุกต์ใช้งานหลากหลาย ลองมองไปรอบๆตัวเรา ก็คงพอจะนึกออกนะครับอย่างเช่น laser pointer,…

เครื่องเจาะ

art_42064171
3.1    เครื่องเจาะ   งานเจาะจัดเป็นกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน  ที่มีลักษณะการทำงานแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความสำคัญมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานโลหะ  การเจาะเป็นกระบวนการตัดเฉือนวัสดุงานออก  โดยใช้ดอกสว่าน  รูที่ได้จากการเจาะด้วยดอกสว่านจะมีลักษณะเป็นรูกลม  เช่น  รูยึดเหล็กดัดประตูหน้าต่างบานพับ  กลอนประตูบ้าน  ตลอดจนชิ้นส่วนรถจักรยาน  รถยนต์ต่าง ๆ  มีรูสำหรับการจับยึดมากมาย ในการเจาะรูบนชิ้นงานสามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรกลหลายชนิด  เช่น  การเจาะรูบนเครื่องกลึง  เครื่องกัด  เป็นต้น  แต่ในการเจาะรูที่ประหยัด  รวดเร็ว  และนิยมใช้กันมากที่สุด  คือ  การเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ …

เหล็กหล่อ

original-1325757181406
เราสามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น เหล็กหล่อ คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซึ่งเหล็กชนิดนี้จะขึ้นรูปได้ด้วยวิธีหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูงทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการรีดหรือวิธีทางกลอื่นๆได้ เรายังสามารถแบ่งย่อยเหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่ เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนสูง ทำให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟต์ เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณซิลิคอนต่ำกว่าเหล็กหล่อเทา ทำให้ไม่เกิดโครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟต์ โดยคาร์บอนจะอยู่ในรูปคาร์ไบด์ของเหล็ก (Fe3C)…

ชุบโครเมี่ยม

โครเมียมจะถูกชุบเป็นชั้นสุดท้ายบนผิวของทองแดงและนิกเกิลตามลำดับ เพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีขึ้นแก่ชิ้นงาน โดยชั้นทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม จะถูกชุบบนผิวโลหะ เช่น สังกะสีไดคาส (สังกะสีหล่อโดยการฉีดขึ้นรูป) หรือผิวชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น พลาสติกหรือเรซิ่่น ซึ่งจะถูกทำให้นำไฟฟ้าก่อนชุบ ชั้นโครเมียมจะช่วยเพิ่มสีสัน และความทนทานต่อการกัดกร่อนและการขัดสี เราจัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเคลือบด้วยโครเมียมทั้งประเภทเคมีชุบเฮกซะวาเลนท์โครเมียม และเคมีชุบไตรวาเลนท์โครเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเคมีภัณฑ์ทั้งสองประเภทเหมาะสำหรับชิ้นงานเงาและชิ้นงานดำ
โครเมียมจะถูกชุบเป็นชั้นสุดท้ายบนผิวของทองแดงและนิกเกิลตามลำดับ เพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีขึ้นแก่ชิ้นงาน โดยชั้นทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม จะถูกชุบบนผิวโลหะ เช่น สังกะสีไดคาส (สังกะสีหล่อโดยการฉีดขึ้นรูป) หรือผิวชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น พลาสติกหรือเรซิ่่น ซึ่งจะถูกทำให้นำไฟฟ้าก่อนชุบ ชั้นโครเมียมจะช่วยเพิ่มสีสัน และความทนทานต่อการกัดกร่อนและการขัดสี เราจัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเคลือบด้วยโครเมียมทั้งประเภทเคมีชุบเฮกซะวาเลนท์โครเมียม และเคมีชุบไตรวาเลนท์โครเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเคมีภัณฑ์ทั้งสองประเภทเหมาะสำหรับชิ้นงานเงาและชิ้นงานดำ

Photoelectric infrared reflective Switch ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส

8f
Photoelectric infrared reflective Switch ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส Sensor Arduino ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส ตัวนี้จะมีตัวรับตัวส่ง infrared ในตัว หลักการทำงาน ของ Sensor คือ Sensor จะส่ง สัญญาณ Infrared ออกไป เมื่อมีวัตถุมาบัง สัญญาณ infrared จะถูกสะท้อนกลับไปยังตัวรับสัญญาณ infrared ของ Sensor แสดงว่ามีวัตถุอยู่ตรงหน้า…

การชุบแข็ง

_47319350_scissors_quenched1
การชุบแข็ง คือ การอบชุบความร้อนวิธีหนึ่งเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอนในด้านความแข็งและความต้านทานการขัดสี. กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการให้ความร้อนแก่เหล็กจนถึงอุณหภูมิที่โครงสร้างเปลี่ยนเป็นออสเทนไนท์ ปล่อยทิ้งไว้ในเตาจนกระทั่งได้โครงสร้างออสเทนไนท์ที่สม่ำเสมอ แล้วทำให้เย็นตัวด้วยอัตราเร็วพอที่ทำให้เกิดโครงสร้างมาร์เทนไซท์ หรืออัตราการเย็นตัววิกฤต (Critical cooling rate).เพื่อที่จะให้ได้โครงสร้างมาร์เทนไซท์ที่สม่ำเสมอ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 1. ปริมาณของธาตุคาร์บอน : เหล็กกล้าที่มีปริมาณร้อยละของธาตุคาร์บอนยิ่งสูง จะทำให้มีโอกาสในการเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซท์มากขึ้น นอกจากนั้น ธาตุผสมอื่น เช่น นิเกิล โครเมียม และโมลิบดินั่ม ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบแข็ง (Hardenability) โดยการลดอัตราการเย็นตัววิกฤตอีกด้วย 2. อัตราการเย็นตัว :…
1 2 3 19