Company Trip 2017

ทางบริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราพิด แอนด์ ออพติมอล จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ภายในบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน ในความทุ่มเททำงานเพื่อบริษัทมาด้วยดีตลอด โดยกิจกรรมนี้ได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท กิจกรรมนี้จัดเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 โดยบรรยากาศในกิจกรรมนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน รื่นเริง ของทุกคนในบริษัท

 

Oops...
Slider with alias slider4 not found.